„Polska jest piękna” konkurs fotograficzny

VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

„Polska jest piękna”


sierpień –  październik 2021 roku.

Celem konkursu jest popularyzowanie piękna Polski w fotografii artystycznej. Temat można interpretować szeroko: pejzaż wiejski i miejski, atrakcje przyrodnicze
i zabytki, ludzie  oraz interesujące wydarzenia.

ORGANIZATORZY

 • „Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego
 • Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
 • Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

Patronat honorowy – starosta pszczyński, pani Barbara Bandoła

Patronat artystyczny – Fotoklub RP

WARUNKI UCZESTNICTWA    

1.   Konkurs jest otwarty dla wszystkich, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

2.   Każdy autor może przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną maksymalnie 5 prac (może być 1 cykl)  na adres:

konkursojczysta@gmail.com

3.   Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi:

 • zapisane jako JPEG,
 • rozdzielczość 300dpi,
 • dłuższy bok 42cm.

4.  Każdy wysłany plik zdjęciowy winien być opisany w następującym formacie:

Nazwisko i imię autora _numer kolejny zdjęcia_miejscowość wykonania zdjęcia

 W tym samym mailu należy przesłać dowód wpłaty za uczestnictwo w konkursie.

5. W treści maila powinny znaleźć się dane kontaktowe autora:

 imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy

6.  Udział w konkursie jest płatny, opłata wynosi 30zł.

7.  Opłatę należy przesłać na konto:

„Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego:

PKO BP Oddział I w Czechowicach-Dziedzicach

45 1020 1390 0000 6902 0545 6811

8.  Opłata za udział w Konkursie nie podlega zwrotowi.

9.  Przesłanie zdjęcia bez wniesienia opłaty skutkuje wykluczeniem uczestnika z Konkursu.

10. Wniesienie opłaty za udział w Konkursie bez wysłania zdjęć, skutkuje wykluczeniem uczestnika
z Konkursu. Organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty.

11. Zdjęcia nadesłane po terminie oznaczonym w Terminarzu nie będą brane pod uwagę przez Jury. Wniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Decyduje data i godzina z nagłówka maila.

12. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, potwierdza jednocześnie, że jest ich autorem.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania przez Organizatora w celach reklamowych
w publikacjach związanych z konkursem (media drukowane i elektroniczne) oraz  na publikację nazwiska autora fotografii.

14. Prace należy przesłać mailowo na adres: konkursojczysta@gmail.com

15. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

1. Jury:

Kazimierz Jastrzembski AFRP  – przewodniczący

Jerzy Niedziela AFRP 

Lucyna Romańska AFRP

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć w katalogu wystawy oraz
w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie.

3. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.

4. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.

TERMINARZ      

1. Nadsyłanie prac mailowo do 1 października (piątek)  2021 r. do godz. 24.oo.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach – do 11.10. 2021r.

Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie stowarzyszenia „Przeciw Nicości”

https://przeciwnicosci.pl

3. Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną nagrody zostaną przesłane pocztą
do 15 listopada 2020r.

4. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie www.przeciwnicosci.pl  oraz na Facebooku


Kontakt:

Kazimierz Jastrzembski macro18@wp.pl  tel. +48 510 723 716

Lucyna Romańska missluta@gmail.com tel. +48 602 654 560

Nagrody:

I miejsce:  Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 1000 zł nagroda ufundowana przez  Stowarzyszenie Fotograficzne„Przeciw Nicości” (+ album konkursowy) –  łączna wartość 1100 zł

II  miejsce:  Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz pobyt 3 dniowy (2noclegi) dla 2 osób ze śniadaniem
i strefą SPA w hotelu „Modrzewiówka”  w Lanckoronie wartość nagrody 500zł (+ album konkursowy)-  łączna wartość 600zł

III miejsce: Brązowy  Medal Fotoklubu RP oraz bon o wartości 500zł do wykorzystanie na noclegi
w Krakowie ufundowany przez Square Apartments  (+ album konkursowy) łączna wartość 600zł

Wyróżnienia:

 • Nagroda FOTONET-u  – usługa fotograficzna – wartość nagrody – 500zł
 • Akwarele  Romualda Romańczyka – ufundowana przez autora – wartość nagrody  400zł
 • Nagroda „We Coffee” – palarnia kawy – wartość nagrody 300zł
 • Pobyt w „Willi Zamek” w Lanckoronie – 2noclegi dla dwóch osób ze śniadaniem – wartość nagrody 300zł 
 • Foto-S Gliwice – usługa fotograficzna – 200zł
 • Nagroda firmy Spox Box – bon prezentowy o wartości 100zł
 • 5 nagród rzeczowych – zestawy kosmetyków każdy o wartości 50zł ufundowane przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
 • Specjalna nagroda Dyrektora GOK w Goczałkowicach-Zdroju dla autora z powiatu pszczyńskiego – bon o wartości 300zł

Ponadto Jury przyzna wyróżnienie specjalne – fotografię Mieczysława Wielomskiego (oprawa+ wydruk…) – wartość artystyczna bezcenna

Każdy  wyróżniony autor otrzyma dyplom oraz 50 stronicowy album z nagrodzonymi pracami
o wartości 100 zł.

Ponadto część autorów zostanie uhonorowana umieszczeniem ich zdjęć w  albumie konkursowym (album w wersji drukowanej nie będzie im dostarczony). Wyróżnieni autorzy otrzymają dyplomy pocztą elektroniczną. Album będzie udostępniony na stronie www.przeciwnicosci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *