Fotorelacja z wernisażu wystawy malarstwa Bernharda Franke

Bernhard Franke (1922-2004)- malarz, grafik i fotograf. Swoje prace tworzył na temat ówczesnego świata pracy i współczesnych odniesień, a także podróży studyjnych do Związku Radzieckiego, Bułgarii, Polski, Republiki Federalnej Niemiec. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i prywatnych kolekcjach. Istnieje ponad 700 obrazów olejnych, akwareli i rysunków jego autorstwa.